muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�

SOMEKUB

Enkesitlere ba�l� olan t�m k�baj hesaplar�n�z� art�k g�venle yapabilirsiniz ...

TCK ve DSI standartlar�yla %100 uyumludur.

Yol,kanal vb. t�m projelerinizi en k�sa zamanda hatas�z olarak tamamlar.

Gerekti�inde t�m �izimleri AutoCAD dxf yada dwg dosyas� olarak haz�rlar.

Dever hesaplar�n� otomatik olarak yapar.

Netcad ve Eghas programlar�n�n koordinat dosyalar� da dahil olmak �zere t�m bilinen ASCII dosya t�rlerinden veri transferi yapabilir.

T�m verileri tek bir i�lemle Microsoft Excel program�na aktar�r.

SomeKUB bir harita program� olmad��� i�in kullan�m� �ok kolayd�r. Enkesitlere ba�l� k�baj hesaplar�n�n yap�lmas� i�in yaz�ld���ndan i�inize yaramayan onlarca �zellik i�in fazladan para �demezsiniz.

Ve en �nemlisi bu konuda yaz�lm�� olan en hesapl� programd�r.

Program�m�z�n demo s�r�m�n� Download b�l�m�m�zden indirebilirsiniz

Ekran g�r�nt�leri

Plan

Enkesit

Boykesit