muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�

SOMEKUB ENKES�T

Enkesit �izimini programa girilmi� olan enkesit parametrelerine g�re otomatik olarak yapar.

Enkesit hesaplar�n�n g�rsel olarak takip edilebilmesini sa�lar.

Kullan�c� arazi verilerini bu ekranda elle programa girebilir ve bunlar �zerinde de�i�iklikler yapabilir.

Antet se�imi , �l�ek se�imi vb gibi i�lemleri kullan�c�ya sunar.

�stenildi�i takdirde t�m enkesitleri otomatik olarak AutoCAD dxf yada dwg format�nda kaydeder.

SomeKUB program�n�n enkesiti ne gibi �zelliklere sahiptir ?

A�a��daki resimler SomeKUB program� ile otomatik olarak olu�turabilece�iniz enkesitlerin t�m �zelliklerini i�ermektedir

 

 

 

 

Yarma ve Dolgu palyeleri otomatik olarak hesaplanarak enkesit �izimine ve alan hesaplar�na dahil edilir

 

 

Ekran g�r�nt�leri

Plan

Enkesit

Boykesit

Yarma �evi ve palyesi
Dolgu �evi ve palyesi