muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�

DOWNLOAD

Proje Y�netim Sistemi Program�n� Buradan indirebilirsiniz
projeyonetimsistemi.exe (5028 kb)


DEMO Programlar�n�n Y�klenmesi

SomeCAD v1.2 Demo S�r�m�n� incelemek i�in a�a��daki dosyay� bilgisayar�n�za y�kleyip �al��t�r�n.

somedemo.exe (3145 kb)

A�a��daki ekrana geldi�inizde Unzip tu�una bas�n.

 

 

 

 

 

 

Programlar C:\SomeCAD dizinine kopyalanacakt�r. Bu dizine ge�erek SomeCAD , SomeMUN ve SomeKUB programlar�n�n k�s�tl� DEMO s�r�mlerini inceleyebilirsiniz.

 

�rnek Projelerin Y�klenmesi
A�a��daki listeden k�sa a��klamalar� verilmi� olan �rnek �al��malar� bilgisayar�n�za �ekip �al��t�r�n. Dosyalar C:\SomeCAD\Projeler dizini alt�na otomatik olarak kopyalanacakt�r.

 

 

�rnek Projeler ve A��klamalar� Boyutu
�rnek yol projesi. Basit enkesitlerin kullan�ld��� standart yol projesi �rne�i. 306 kb
�rnek yol projesi. Kombine kurplar�n kullan�ld��� yol projesi �rne�i. 57 kb
�rnek yol projesi. SomeCAD ile ger�ekle�tirilen ve yap�m� devam eden bir yol projesinin 59 ile 60.km leri. 190 kb
�rnek kanal projesi. Basit enkesit. Sadece yarma ve dolgu hesab�. 278 kb
�rnek kanal projesi. Daha kompleks enkesit ve dolgu s�y�rmas� hesab�. 621 kb