muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�

SOMECAD

�izim yapabilmek i�in yabanc� dil ��renmenize gerek kalmad� ...

SomeCAD program� t�m gerekli olan fonksiyonlara sahip bir �izim program�d�r.

AutoCAD benzeri bir aray�ze sahiptir ve kullan�m dili T�rk�e oldu�u i�in kullan�m� �ok kolayd�r.

AutoCAD dxf ve dwg dosyalar�n� okur ve gerekti�inde ekrandaki �izimi dxf yada dwg dosyas� olarak kaydeder.

Katmanlar , �izgi tipleri , taramalar , bloklar vb gibi kullan�c� i�in �ok �nemli olan t�m unsurlar� i�erir.

Otomatik nesne yakalama modlar� sayesinde �izim s�resini azalt�r.

Benzeri programlar aras�nda en hesapl� programd�r.

Projelerinizde 3 boyutlu tasar�m yapm�yorsan�z , kullanmayaca��n�z y�zlerce �zellik i�in fazladan para �demenize gerek yok. SomeCAD program� size iki boyutlu �izim i�in gerekli olan t�m imkanlar� sunacakt�r.

Program�m�z�n demo s�r�m�n� Download b�l�m�m�zden indirebilirsiniz

Mekanik �izim �rne�i
Kat plan� �izim �rne�i
Red�kt�r montaj �izimi